<html>

  <head>

    <meta name="baidu-site-verification" content="FRmHWFq2EV" />

    <title>My title</title>

  </head>

  <body>

    page contents

  </body>

</html>

  国内销售部 Domestic Sales

  销售一部                   联系人:王经理

  0577-56598511                TEL/weixin: 15990716260


  销售二部                   联系人:李经理

  0577-55874326               TEL/weixin:18658703005

  公司传真:0577-55874326        地址:浙江温州市龙湾区永昌路313号


  国际销售部 International Sales Group

  Contact:Kevin wang           Mob/WhatsApp:+86-15957780302      

  E-mail/Skype: wwshappy@qq.com     Fax:+86-0577-55874326            

  Add:NO.313 Yongchang Road,Longwan District,Wenzhou City,Zhejiang,China. 


  公司人民币账户 CNY 

  公司:浙江浙辉特材科技有限公司                  

  开户银行:浙江农信(农村信用社)                 

  浙江温州龙湾农村商业银行永兴支行               

  帐 号:20100 01537 22155                      

  行  号:402333071919   


  公司美金账户 USD

  Account Name: ZHEJIANG ZHEHUI SPECIAL MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD

  Bank Name: JPMorgan Chase Bank N.A., Hong Kong Branch 

  Bank Address: 18/F, 20/F, 22-29/F, CHATER HOUSE, 8 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG  

  SWIFT/BIC Code: CHASHKHH (CHASHKHHXXX * If 11 characters are required)  

  Bank A/C:63003652122