<html>

  <head>

    <meta name="baidu-site-verification" content="FRmHWFq2EV" />

    <title>My title</title>

  </head>

  <body>

    page contents

  </body>

</html>

  国内销售部 Domestic Sales

  销售一部                   联系人:王经理

  0577-56598511               TEL/weixin: 15957780302


  销售二部                   联系人:李经理

  0577-55874326               TEL/weixin:15990707530

  公司传真:0577-55874326   

  地址:浙江温州市龙湾区滨海园区滨海二道十四路


  国际销售部 International Sales Group

  Contact:Allen    

  Mob.: 0086-15990716260              Wechat/Weixin:15990716260

  E-mail/Skype: wwshappy@qq.com         Fax:0086-577-55874326  

  Add:Leyi industrial zone,Yongxing Streets,Longwan District,Wenzhou City,Zhejiang,China. 


  公司内贸人民币账户 CNY 

  公司:浙江浙辉特材科技有限公司                  

  开户银行:浙江农信(农村信用社)                 

  浙江温州龙湾农村商业银行永兴支行               

  帐 号:20100 01537 22155                      

  行  号:402333071919   


  公司外贸美金账户 USD

  Beneficiary: ZHEJIANG ZHEHUI SPECIAL MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD

  Beneficiary's Bank: Citibank N.A., Hong Kong Branch Bank

  Bank Add: 3 Garden Road, Central, Hong Kong

  Bank A/C:705514911